Nasze kolekcje


Minerały

polskie agaty
agaty świata
minerały polskie
minerały świata
Skamieniałości

skamieniałości mioceńskie z Korytnicy
ramienionogi dewońskie ze Skał
polskie amonity jurajskie
rośliny karbońskie z Górnego Śląska
Nasze kolekcje

kolekcja Jana Tkocza

kolekcja B. Hliśnikowskiego

kolekcja Karola Golly'ego

kolekcja St. Rydzewskiego

kolekcja J. i M. Czepielów