"Kwarzec" – magazyn dla kolekcjonerów minerałów i skamieniałości


Czasopismo wydawane w latach 1991–1992 przez członków naszego Klubu,
w szczególności pierwszego prezesa Andrzeja SobolewiczaKwarzec Nr 1 (styczeń-marzec 1991)

A. Sobolewicz: Minerały Polski – Ważniejsze wystąpienia minerałów o znaczeniu kolekcjonerskim w Polsce.
W. Krawczyński: Korytnica – perła polskiego miocenu. cz. I.
J. Skoczylas i L. Jochemczyk: Użytkowanie surowca skalnego w pradziejach społeczeństw odrzańsko-wiślańskich.
P. Sprawka: Relacja z giełdy w Sosnowcu.
Kiedy w kamieniu błyszczą gwiazdy ("Kosmos" XI/1989; tł. S. Bartel).

Kwarzec 2–3 (kwiecień–wrzesień 1991)

A. Sobolewicz: Minerały Polski – Ważniejsze wystąpienia minerałów o znaczeniu kolekcjonerskim w Polsce. cz. II.
W. Krawczyński: Korytnica – perła polskiego miocenu. cz. II – ślimaki.
L. Jochemczyk i J. Skoczylas: Wykorzystanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego (IX–XII w.).
A. Sobolewicz: Co nowego w Tisznowie?
J. Holeczek i L. Razowska: Kamienie półszlachetne i ozdobne Uralu Południowego.
M. Czepiel i L. Jochemczyk: Wycieczka geologiczna po Górach Świętokrzyskich.
Nowości na rynku minerałów ("Lapis" I/1989; tł. T. Kurek).

Kwarzec Nr 4 (październik 1991–marzec 1992)

A. Sobolewicz: Minerały Polski – Ważniejsze wystąpienia minerałów o znaczeniu kolekcjonerskim w Polsce. cz. III.
L. Jochemczyk i J. Skoczylas: Skalne przedmioty użytkowe we wczesnośredniowiecznej Polsce.
A. Michalec: Sylwetki polskich geologów – Tadeusz Antoni Bocheński (1901–1958).
M. Czepiel i L. Jochemczyk: Atrakcje mineralogiczne i turystyczne Ziemi Kłodzkiej.
E. Sobolewicz: Jesienne spotkania mineralogiczne.
P. Barmuta: Ciekawostka z Wieliczki.
J. Mazurek: Minerały podkrakowskich melafirów.
W. Krawczyński: "Zbieramy minerały i skały" – recenzja.
A. Sobolewicz: O twardości minerałów.
Sławne chilijskie złoża lapis lazuli w Ovalle, region Coquimbo ("Lapis" I/1991; tł. T. Kurek).Niestety, czasopismo upadło między innymi wskutek nieposzanowania praw autorskich
(kserowania i kolportowania tych kserwówek przed osoby spoza kregu redakcyjnego i autorskiego)