Tadeusz Kurek (1928–2003)
Tadeusz Kurek urodził się 24 września 1928r. W czasie okupacji pracował w kopalni węgla "Artur" w Trzebini-Sierszy, początkowo jako pomocnik ślusarski, a po wojnie, i ukończeniu liceum, jako referent. W latach 1950–1952 pracował jako nauczyciel matematyki w Zasadniczej Szkole Górniczej w Sierszy, a następnie w latach 1952–1953 w Elektrowni Jaworzno w charakterze maszynisty. W 1953r. rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno – Poszukiwawczym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu 5-tego roku studiów w roku 1958 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Katowicach. W Przedsiębiorstwie przepracował 32 lata, przechodząc w roku 1990 na rentą inwalidzką. Pracował głównie w terenie. Brał czynny udział w opracowywaniu dokumentacji geologicznych złóż węgla kamiennego oraz nadzorował prace związane z badaniami prowadzonymi dla sporządzania tych dokumentacji. Zmarł po długiej chorobie 27 października 2003r.
Geologia była nie tylko jego zawodem, ale i pasją. Został członkiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi od początku jego działalności. W roku 1986 był jednym z pierwszych członków Koła Terenowego nr 2 PTPNoZ, które przekształciło się w Śląski Klub Zbieraczy Minerałów i Skamieniałości "Agat". Brał aktywny udział w życiu klubu. Pasjonował się kolekcjonowaniem minerałów rudnych. Bardzo często wykorzystywaliśmy Jego świetną znajomość języka niemieckiego. Był autorem przekładów z tego języka kilku artykułów wydanych w "Kwarzcu". Czysto tłumaczył nam literaturę niemiecką tak dla własnej przyjemności. Do ostatnich chwil swojego jakże ciekawego życia spotykał się z nami, a także jeździł na nasze wycieczki. Jego wiedza była ogromna i chętnie się nią z nami dzielił. Był dla nas wzorem zbieracza, kolekcjonera i geologa.


Będzie nam Go brakowało.